برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
  • 1403/04/17 - 12:09
  • - تعداد بازدید: 23
  • - تعداد بازدیدکننده: 22
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

مغز - شبکه یا Brain Net

محققان در آمریکا توانسته اند برای اولین بار به صورت غیرتهاجمی بین مغز سه انسان ارتباط برقرار کنند (Brain-to-Brain Interface. برای برقراری این ارتباط از الکتروانسفالوگرافی ( Electroencephalography) و دستگاه تی ام اس (Transcranial Magnetic Stimulation) استفاده شده است. وجود یون ها در اطراف نورون ها  در مغز انسان نوعی جریان الکتریکی ایجاد می کنند که مجموع آنها توسط دستگاه  الکتروانسفالوگراف ثبت شده و پس از تقویت به صورت نوار مغز ارائه می شود و می توان گفت نوار مغز نوعی دریچه به جهان فعالیت های الکتریکی مغزی محسوب می شود. نوا ر مغز اطلاعات زیادی در مورد وضعیت و حالت مغزی ازجمله خواب، بیداری و زمان استراحت به ما میدهد.
در یک سیستم ارتباط مغز به مغز که یک سو فرستنده و سوی دیگر گیرنده است، نوار مغز نقش واسطه را ایفا می کند و پردازش های فرستنده را به ما نشان می دهد. حال ما باید توسط تکنولوژی آنچه از فرستنده به دست آورده ایم به مغز دیگر یا همان گیرنده انتقال دهیم. برای این انتقال باید دستگاهی باشد تا این امواج را این بار به زبانی که مغز توانایی دریافت و فهم آن را دارد، ترجمه کند. این کار توسط دستگاه تی ام اس انجام می شود. تی ام اس نوعی  دستگاه تحریک غیرتهاجمی مغز است و در آن تحریک توسط میدان الکترومغناطیس انجام می شود. این میدان الکترومغناطیس نوعی جریان الکتریکی در منطقه خاصی از مغز ایجاد می کند که به مثابه نوعی پیام در مغز عمل می کند؛ بنابراین دستگاه تی ام اس عملکردی عکس الکتروانسفالوگراف انجام داده و آنچه را که به عنوان داده از فرستنده دریافت شده، به یک تغییر الکتریکی موضعی در مغز گیرنده تبدیل می کند و بدین گونه پیام از فرستنده به گیرنده منتقل می شود. این کاری است که در ارتباط یک مغز با مغز دیگر انجام می شود و مبنای Brain-to-Brain Interface می باشد؛ اما اهمیت کار جدید انجام شده در این است که به جای دو مغز، سه مغز به هم متصل شده است. فراتر بردن ارتباط مغزها از دو مغز در واقع مقدمه ای برای ساخت شبکه ای مبتنی بر اتصال مغزهاست. از این رو محققان برای این کار جدید عنوان مغز-شبکه یا Brain Net را به کار برده اند. این موفقیت راه را برای اتصال چندین و شاید بی نهایت مغز به هم باز می کند. به نظر می رسد در دورنمای پیشرفت این تکنولوژی میلیون ها مغز به یکدیگر متصل می شوند. در این صورت انسان ها می توانند به صورت گروهی درباره مسئله خاصی تصمیم بگیرند. هر مغزی می تواند موضوعی را از جنبه خاصی نگاه و درک کند. وقتی این جنبه ها در کنار هم قرار گیرند، می توان نوعی نگاه بین مغزی به موضوعات داشت و تصمیم های بزرگی را اتخاذ کرد. که خود این می تواند به اکتشافات و پیشرفت های علمی بزرگتر و گسترده تر منجر گردد.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 7687
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

تنظیمات قالب