برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

ردیف

نام و نام خوانوادگی

پایه علمی

رزومه علمی

1

فیروز قادری پاکدل

دانشیار

CV

2

شیوا روشن میلانی

استاد

CV

3

لیلا چوداری

دانشیار

CV

4

زهرا نیکنام

استادیار

cv

5

باقر پورحیدر

دانشیار

CV

6

غلامحسین فرجاه

استاد

CV

7

آرش موسی الرضائی اقدم

استادیار

CV

8

رویا نادری ساعتلو

استادیار

CV

9

آرزو کیانی

استادیار

CV

10

ندا عابدپور

استادیار

cv

تنظیمات قالب