برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آدرس:   بلوار ارشاد- خیابان شفا-ساختمان آزمایشگاه جامع- پژوهشکده پزشکی سلولی مولکولی- طبقه سوم - مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی

 

شماره تماس:04433486165

شماره نمابر: 04433486165

پست الکترونیکی: nrc@umsu.ac.ir

 

 پایگاه اینترنتی:https://newnrc.umsu.ac.ir

تنظیمات قالب