برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

                                                                                                                        تخصص: فیزیولوژی پزشکی                                                                                                                     

      مرتبه علمی: استادیار گروه فیزیولوژی پزشکی     

    رزومه علمی

                                                                                لینک سامانه علم سنجی                                                                              

 


آدرس محل کار: آذربایجان غربی،ارومیه،خیابان ارشاد،خیابان شفا،روبه روی درمانگاه تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره)،ساختمان حکیم جرجانی،طبقه سوم، پژوهشکده پزشکی سلولی مولکولی
 
شماره تماس: 04433486165
شماره نمابر:04433486165
پست الکترونیکی: chodari@yahoo.com , chodari.L@umsu.ac.ir

                 

تنظیمات قالب