برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

نام و نام خانوادگی:  دریا خوشبو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد میکروب شناسی

ایمیل آدرس :darya.khoshbou@yahoo.com

آدرس پستی : ارومیه، بلوار ارشاد، خیابان شفا، پژوهشکده پزشکی، سلولی و مولکولی

شماره تماس : 33486165-44+

تنظیمات قالب