English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 15
بازديدکنندگان این صفحه: 456
کل بازديدکنندگان : 67010
بازديدکنندگان آنلاين : 1
آخرین بروزرسانی : 1402/08/06

 

اولویت ها و گرایش های پژوهشی

 

1- بررسی مکانیزم های سلولی و مولکولی بیماریها:

در این حوزه، عملکرد طبیعی سلول (بویژه خصوصیات بیوفیزیکی و الکترو فارماکولوژی کانالهای یونی) مورد بررسی قرار گرفته، سپس با رفتار آن در شرایط بیماری (مانند ا ختلالات نورودژنراتیو و دیابت) مقایسه می گردد. هم چنین اختلالاتی که در ساختار غشاء سلول و غشاهای داخل سلولی بدنبال بیماری بوجود می آید با روشهای مولکولی مورد مطالعه قرار می گیرند. بنابر این، هدف در این میدان تحقیقاتی، برقراری ارتباط ساختار و عملکرد در شرایط طبیعی و بیماری است. با این سری از مطالعات می توان به مکانیزم های سلول بیماریها دست یافته و در زمینه درمان و پیشگیری، مانند قدمهای موثری برداشت. تکنیک های موجود که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند شامل :

- ثبت از فعالیت تک کانال یونی در غشاهای داخل سولی (مانند غشا داخلی میتوکندری مغز و اندوپلاسمیک رتیکولوم مغز و کبد) به روش الحاق کانال به غشا در لایه لیپیدی

- ثبت از فعالیت کانالهای یونی در غشا نورونی به روش ثبت داخل سلولی و روش پچ کلمپ

- ثبت پتانسیل های میدانی

- آنالیزهای مولکولی با روش وسترن بلات والایزا

2- بررسی اثر مداخلات محیطی بر بروز و یا پیشرفت اختلالات متابولیک و رفتاری

در این راستا اثر انواع مختلف استرس (روانی و یا فیزیکی) در شرایط حاد و یا مزمن و همچنین رژیم غذایی به  عنوان فاکتورهای محیطی شایع و تاثیر گذار بر متابولیسم و رفتار موجود زنده مورد بررسی قرار می گیرد.

به منظور ارزیابی تغییرات متابولیک:

- هورمون ها و پارامترهای اصلی دخیل در متابولیسم مانند انسولین، لپتین، گلوکوکورتیکوئیدها، گلوکز، شاخص های التهابی و ... مورد سنجش قرار می گیرند.

- قابلیت ترشح انسولین و سایر هورمون ها از جزایر ایزوله پانکراس ارزیابی می شود.

- تغییرات عوامل تعیین کننده در قابلیت ترشح انسولین در سطح سلولی و مولکولی نظیر میزان بیان ژن و پروتئین گلوکز ترانسپورتر -2 مورد بررسی قرار می گیرد.

به منظور ارزیابی تغییرات رفتاری:

- تست های رفتاری جهت سنجش میزان اضطراب، حافظه و یادگیری انجام می شود.

3- مطالعات در حوزه مکانیزم های سلولی، مولکولی و الکتروفیزیولوژی درد:

عدم شناخت کامل مکانیزم های درگیر درد، معضل دنیای امروز است و به علت عدم شناخت کانال مکانیزم های دخیل در آن، درمان مشخصی ندارد. لذا در آزمایشگاه های درد در گروه فیزیولوژی، مکانیزم های مولکولی، رفتاری و الکتروفیزیولوژیک سلولهای شاخ خلفی نخاع در شرایط فیزیولوژیک و پاتولژیک (با تمرکز روی دردهای نوروپاتیک) مورد مطالعه قرار می گیرد:

در حال حاضر تکنیک های مورد استفاده در این حیطه شامل:

- تکنیک ثبت تک واحدی از نورونهای شاخ خلفی (LTP, windup)

- ایجاد مدل دردهای نوروپاتیک حیوانی

4- آزمایشگاه بررسی های رفتاری:

پیدایش مدلهای رفتاری در واقع برای پاسخ به این سوال است که چگونه سلولهای عصبی در ارتباط با یکدیگر الگویی متفاوت از رفتارهای حسی حرکتی بروز می دهند و رفتار را که خروجی قابل رویت سیستم عصبی است قابل تغییر می سازند، شاید طی روند تکاملی خود در بالین به کار آیند. علیرغم محدودیتهایی که در مدلهای بررسی رفتاری وجود دارد، مطالعه رفتار در یک موجود زنده و در یک مدل مشخص از اهمیت خاصی برخوردار است و در زیربه چند مدل از رفتارهایی که در آزمایشگاههای فیزیولوژی کاربرد فراوانی دارد مشاهده می شود:

- بررسی مراحل مختلف حافظه و یادگیری فضایی و احترازی به ترتیب به کمک ماز آبی موریس (Morris Water Maze)و Shutlle box

- بررسی ویژگی های رفتاری اعتیاد به مورفین شامل وابستگی به مورفین و سندرم قطع مصرف، تحمل به اثرات ضددردی آن با کمک Hot plate(صفحه داغ) و ترجیح مکانی شرطی شده توسط مورفین به کمک دستگاه (Conditioned place preferance) CPP

- بررسی رفتار تشنجی و مراحل مختلف آن در مدل آزمایشگاهی کیندلینگ شیمیایی

- بررسی جنبه های رفتاری درد با استفاده از تکنیک های:

1- هات پلیت  Hot Plate

2- هات پلیت tail flick

3- تست فرمالین

4- پلانتار تست یا هارگریوز

5- تست خون فری

6- تست فشار پا Paw Pressure

7- تست استون

- بررسی مکانیزم های مرکزی در کنترل رفتار تغذیه 

   دانلود : اولویت_ها_و_گرایش_های_پژوهشی1400.pdf           حجم فایل 332 KB