English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 14
بازديدکنندگان این صفحه: 220
کل بازديدکنندگان : 67009
بازديدکنندگان آنلاين : 1
آخرین بروزرسانی : 1402/08/06

ترکیب‌ اعضاء کمیته‌ اجرایی‌ شوراي پژوهشی‌ دانشگاه

 

-                    معاون‌ پژوهشی‌

 

-                      معاونین‌ پژوهشی‌ دانشکده هاي تابعه‌

 

-                      دونفر از اساتید محقق‌ برجسته‌

 

 

 

 

شرح وظایف‌ اعضاء کمیته‌ اجرایی‌ شوراي پژوهشی‌ دانشگاه

 

١- همکاري با شوراي پژوهشی‌ دانشگاه براي ایجاد زمینه‌ اجراي مصوبات و تصمیمات هیئت‌ رئیسه‌

 

٢-ارائه‌ پیشنهاد در زمینه‌ هاي مختلف‌ پژوهشی‌ از جمله‌ سیاستگذاري و تعیین‌ خط‌ مشی‌ هاي کلان‌ پژوهشی‌ دانشگاه به‌ شوراي پژوهشی‌ جهت‌ تصویب‌ یا تسلیم‌ به‌ مراجع‌ ذیربط‌

 

٣-بررسی‌ ، تدوین‌ یا پیشنهاد برنامه‌ هاي مربوط به‌ خدمات پژوهشی‌ دانشگاه

 

٤-پیشنهاد چگونگی‌ استفاده از نتایج‌ پژوهش‌ در داخل‌ و خارج دانشگاه

 

٥-تدوین‌ آیین‌ نامه‌ هاي مختلف‌ پژوهشی‌ براي پیشنهاد به‌ شوراي پژوهشی‌

 

٦-بررسی‌ پیشنهادهاي پژوهشی‌ جهت‌ تصویب‌ و تایید نهایی‌ در شوراي پژوهشی‌

 

٧-بررسی‌ مقدماتی‌ فرصت‌ هاي مط‌العاتی‌ و همایش‌ هاي علمی‌ دانشگاه جهت‌ تصویب‌ در شوراي پژوهشی‌ دانشگاه

 

٨-ارائه‌ پیشنهاد براي استفاده بهینه‌ از منایع‌ مالی‌ پژوهشی‌ در دانشگاه جهت‌ تصویب‌ در مراجع‌ ذیربط‌

 

٩-بررسی‌ مقدماتی‌ تاسیس‌ مراکز تحقیقاتی‌ جدید در دانشگاه جهت‌ تصویب‌ در شوراي پژوهشی‌ دانشگاه

 

١٠- بررسی‌ گزارشات پیشرفت‌ و نهایی‌ طرحهاي تحقیقاتی‌، پژوهشکده ها و نظارت برحسن‌ اجراي آنها

 

١١- بررسی‌ سایر موارد پیشنهادي از جانب‌ شوراي پژوهشی‌ یا حوزه معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه

 

 

 

دستور العمل‌ اجرایی‌ ناظر:

 

انتخاب ناظر به‌ پیشنهاد شوراي پژوهشی‌ دانشکده ها یا مراکز تابعه‌ و تایید نهایی‌ در شوراي پژوهشی‌ دانشگاه خواهد بود.

 

شرح وظایف‌ ناظر:

 

١- نظارت برحسن‌ اجرا: تط‌ابق‌ اجراي طرح با مفاد پروپوزال مصوب ( اهداف، زمان‌ اجراء، نحوه اجرا، اخلاق، هزینه‌ کرد، بازدید از Setup گزارش پیشرفت‌، گزارش نهایی‌ ...)


٢- محرمانه‌ نگه‌ داشتن‌ نتایج‌ تحقیق‌، بررسیها و رعایت‌ اصول موازین‌ اخلاقی‌ در کل‌ مراحل‌ نظارت

 

١_٢ _ نظارت ناظر بر اجراي طرح به‌ لحاظ اخلاقی‌، بخصوص در مورد طرحهاي مداخله‌ اي در رعایت‌ کدهاي حفاظت‌ از آزمودنی‌ هاي انسانی‌ ، کامل‌ وبا استناد به‌ مصوبات کمیته‌ اخلاق صورت پذیرد. ناظر موظف‌ است‌ گزارش مبسوط این‌ گونه‌ طرحها را به‌ طور مستمر جهت‌ ارائه‌ به‌ کمیته‌ اخلاق به‌ معاونت‌ پژوهشی‌ تسلیم‌ نماید

 

٣- بررسی‌ گزارشات پیشرفت‌ و نهایی‌ ارایه‌ شده توسط‌ مجري و اظهارنظر به‌ صورت محرمانه‌ به‌ مدیریت‌ پژوهشی‌ با استناد به‌ مفاد پروپوزال مصوب

 

٤- ارائه‌ گزارش اشکالات و خط‌اهاي احتمالی‌ عملکرد محقق‌/ محققین‌ در حین‌ اجراي طرح براساس مستندات به‌ مدیریت‌ پژوهشی‌ متبوع

 

حقوق ناظر:

 

١- ناظر به‌ عنوان‌ نماینده معاونت‌ پژوهشی‌ در نظارت برامور پژوهشی‌ در طرح مصوب محسوب شده ومبلغی‌ معادل حداکثر تا سقف‌ ١٠% کل‌ اعتبار طرح ، با نظر تایید شوراي پژوهشی‌ متناسب‌ با نوع طرح، حق‌ نظارت دریافت‌ خواهد کرد.

 

 

٢- ناظر هیچ‌ گونه‌ حقوق معنوي ( ازجمله‌ گزارش نهایی‌، انتشار نتایج‌ و...) از طرح نخواهد داشت‌.

 

٣- لازم است‌ حقوق فردي علمی‌ ناظر و محقق‌ توسط‌ طرفین‌ رعایت‌ شود و در موارد خاص شوراي پژوهشی‌ دانشگاه موضوع را بررسی‌ و حل‌ وفصل‌ نماید.

 

*   در صورتیکه‌ ناظر به‌ هردلیل‌ نتواند به‌ وظایف‌ وتعهدات مندرج در دستورالعمل‌ عمل‌ نماید، معاونت‌ پژوهشی‌ فردي را به‌ عنوان‌ جایگزین‌ ، پس‌ از تصویب‌ شوراي پژوهشی‌، انتخاب خواهد کرد.

 

*  ناظر در صورت انصراف به‌ ادامه‌ نظارت تا پایان‌ طرح ، موظف‌ است‌ کلیه‌ مستندات مربوطه‌ را به‌ معاونت‌ پژوهشی‌ تسلیم‌ و تا معرفی‌ جایگزین‌ کماکان‌ به‌ تعهدات خود عمل‌ نماید.

 

بدیهی‌ است‌ تسویه‌ حساب مربوط به‌ حق‌ نظارت باتوجه‌ به‌ پیشرفت‌ کار و از بودجه‌ مصوب طرح تایید معاونت‌ پژوهشی‌ مسیر خواهد بود.

 

 

 

دستورالعمل‌ اجرایی‌ تفویض‌ اختیار تصویب‌ پروژه هاي تحقیقاتی‌ به‌ دانشکده ها ومراکز تحقیقاتی‌

 

-        بودجه‌ تخصیص‌ یافته‌ طبق‌ ضوابط‌ و مقررات مصوب شوراي پژوهشی‌ دانشگاه هزینه‌ شود.

 

-         بودجه‌ تخصیص‌ یافته‌ صرفا! در چهارچوب آیین‌ نامه‌ پژوهشی‌، براي امور پژوهشی‌ هزینه‌ شده و در موارد دیگر مصرف نشود.

 

-      تخصیص‌ بعدي بودجه‌ براساس عملکرد سالانه‌ مرکز خواهد بود. بنابراین‌ توصیه‌ می‌ شود طرحهاي تحقیقاتی‌ حدالمقدور در چهار چوب سیاست‌ کلان‌ و خط‌ مشی‌ هاي ارزشیابی‌ دانشگاه و در راستاي موراد ذیل‌ به‌ تصویب‌ برسند:

 

·     طرحهاي مداخله‌ اي که‌ نتایج‌ آنها منجربه‌ تغییر در سیاستگذاري، مدیریت‌ و ارائه‌ خدمات بهداشتی‌- درمانی‌ کشور شود.

 

·            طرحهایی‌ که‌ حداقل‌ ٣٠% بودجه‌ آنها از سایر سازمانهاي


 

دولتی‌ وغیردولتی‌ خارج از دانشگاه تامین‌ اعتبار شود. (تشویق‌(grant


·         طرحهاي چند مرکزي که‌ باهمکاري علمی‌ سایر مراکز دانشگاهی‌ وتحقیقاتی‌ داخلی‌ و یا خارجی‌ انجام شود.

·        طرحهایی‌ که‌ احتمال انتشار نتایج‌ آنها در مجلات و مراجع‌ علمی‌ بالا باشد.

·        طرحهایی‌ که‌ در راستاي محورها و اولویتهاي پژوهشی‌ مصوب دانشگاه باشد.

 

-    تصویب‌ طرحهاي تحقیقاتی‌ با سقف‌ ٦٠ میلیون‌ ریال و تایید گزارشات پیشرفت‌ و پایانی‌، منوط به‌ تایید نهایی‌ شوراي پژوهشی‌ دانشگاه می‌ باشد. لذا مقتضی‌ است‌ مصوبات شوراي پژوهشی‌ مرکز بــه‌ همــراه فایـــل‌ پروژه هاي تحقیقاتی‌ مصوب آن‌ مرکز حداقل‌ هر دوماه یکبار به‌ این‌ حوزه ارسال شود.

-     کلیه‌ اطلاعات مربوط به‌ طرح ها، مسایل‌ مالی‌، نتایج‌ انتشار طرح ها و... جهت‌ ارائه‌ گزارشات به‌ مراجع‌ ذیصلاح ضروري بوده و شایسته‌ است‌ که‌ این‌ اطلاعات به‌ نحو مقتضی‌ به‌ دفتر پژوهشی‌ ارسال شود.

 

-         به‌ منظور تدوین‌ پیشنهادیه‌ و گزارش نهایی‌ ، از فرمهاي استاندارد و راهنماي تکمیل‌ آنها که‌ در سایت‌ مدیریت‌ پژوهشی‌ قراردارد ، استفاده شود.

 

-       متذکر می‌ شود که‌ پیرو مصوبات قبلی‌ شوراي پژوهشی‌ دانشگاه ١٠% کل‌ بودجه‌ پس‌ از ارائه‌ مقاله‌ مربوطه‌ پرداخت‌ خواهد گردید.

-     تمدید مهلت‌ اجراي طرحهاي تحقیقاتی‌ همراه با ذکر علت‌ تمدید و تحت‌ شرایط‌ خاص ( فقط‌ یکبار وبا سقف‌ زمانی‌ حداکثر یک‌ پنجم‌ طول مدت اجراي ) قابل‌ بررسی‌ خواهد بود.

 

-         امتیاز طرحهاي تحقیقاتی‌ صرفا! به‌ حداکثر ٢٠% پایان‌ نامه‌ هاي هر دانشکده اختصاص یابد.

 

-       کلیه‌ طرحهاي تحقیقاتی‌ مصوب مرکز بایستی‌ جهت‌ ارجاع به‌ کمیته‌ اخلاق در پژوهش‌ هاي پزشکی‌ به‌ این‌ حوزه ارسال شوند.

 

بدیهی‌ است‌ دستیابی‌ به‌ اهداف اجرایی‌ مصوبه‌ ، همکاري بیش‌ از پیش‌ حوزه هاي پژوهشی‌ مراکز را می‌ طلبد

 

   دانلود : آيين_نامه_كميته_اجرايي_پژوهشي_168994.pdf           حجم فایل 70 KB