English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٧ آبان ١٣٩٩

اهداف و آرمان های مرکز می تواند در قالب تلاش در تبدیل شدن به یک مرکز تحقیقاتی توانمند، پویا و متعالیتا و تلاش در تبدیل شدن به قطب پژوهشی، آموزشی در زمینه های شناسایی عوامل ایجاد کننده اعتیاد، صرع، تب تشنجی، استرس پره ناتال، ضایعات اعصاب مرکزی و محیطی، ضایعات عروق مغزی، اختلالات روانی می باشد.