English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٠

 

 اعضای موسس و هیات علمی مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی


پایه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

داشیار

دکتر شیوا روشن میلانی

1

دانشیار

دکتر فیروز قادری پاکدل

2

دانشیار

دکتر غلامحسین فرجاه

3

دانشیار

دکتر باقر پورحیدر

4

دانشیار

دکتر احد قضاوی

5

دانشیار

دکتر آرش موسی الرضایی

6

استادیار

دکتر نسرین مهرانفرد

7

استادیار

دکتر لیلا چوداری

8