English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٩

 

رییس نمابر آدرس پستی آدرس الکترونیکی
دکتراحسان صبوری  044-32240646 خیابان ارشاد - روبروی در مانگاه تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره) NRC@UMSU.AC.IR